Indywidulanie dopasowane zajęcia, które umożliwiają rozwijanie umiejętności czytania, słuchania, mówienia i pisania, w oparciu o naukę gramatyki i słownictwa.

Podczas swoich zajęć udostępniam i korzystam ze swoich własnych materiałów, a także wykorzystuję książki wydawnictw anglojęzycznych (e.g. Express Publishing, Oxford University Press) oraz aplikacje językowe i multimedia (i.e. Netflix, TED).

W konwersacjach zwracam uwagę na naturalność i pomagam w stawaniu się bardziej pewnym swoich umiejętności językowych. Staram się pokazywać autentyczny język używany przez rodzimych użytkowników języka angielskiego.

Stawka godzinowa (tj. 60 minut) wynosi od 30 do 50 PLN i jest indywidualnie ustalana z klientem. Stawka zależy od trybu i rodzaju lekcji. Czas zajęć może ulec skróceniu lub wydłużeniu, w zależności od preferencji klienta.

Kategorie: Oferta